Vest-Agder fylkeskommune inngikk en samarbeidsavtale med Norges Husflidslag i 2006. Avtalen innebærer at fylkeskommunen bidrar økonomisk til en 25 prosent stilling i Vest-Agder. Innenfor denne stillingsprosenten er det prioritert at Husflidskonsulenten i Vest-Agder skal arbeide med tekstilsamlingene i Vest-Agder og Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder. Fylkeskommunen bevilget i fjor 210 000 kroner totalt til Norges Husflidslag/Husflidskonsulenten i Vest-Agder. Resultatregnskapet for 2010, som ble presentert for hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag, viser et overskudd på 415 773 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden