Valgdeltakelsen ved fylkestingsvalget i Vest-Agder har stadig blitt høyere og høyere etter hvert som en er blitt ferdige med finopptellingen av stemmer. Når hundre prosent  er ferdig talt viser  resultatet en fremmøteprosent på 58,33. Det er den høyeste fremmøteprosenten ved fylkestingsvalgene som har vært gjennomført de seneste 20 årene. Den passerte også forrige fylkestingvalg som endte den på 58.0 prosent og som representerte en god positiv oppgang.. Det er allikevel et stykke opp til deltakelsen nøyaktig for 20 år siden i 1991. Da stemte hele 63,8 prosent av de stemmeberettigede i fylket. Da raste det en stor sykehusdebatt som engasjerte fylkets innbyggere.

Etter toppåret 1991, falt deltakelsen til 57,5 i 1995. Fire år etterpå i 1999 ende det med 56,4 prosent. Lavest deltakelse er registrert i 2003. Da møtte 55,3 prosent av velgerne opp ved urnene. Så fulgte, som nevnt, 2007, med 58,0 prosent.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. september 2011 | Skriv ut siden