Hvordan lærer voksne gjennom utdanning og arbeidsliv? Hvilke ferdigheter og kompetanse kreves for at et lands økonomi skal gå godt? Denne høsten skal en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå bidra til svar. PIAAC - Den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse er den mest omfattende internasjonale undersøkelsen av voksnes ferdigheter som noensinne er gjennomført. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) står bak initiativet. Hele 130 000 personer fra 26 land skal delta. 5 000 personer deltar i Norge.

-OECD har tidligere kartlagt barns læreevner gjennom den mer kjente PISA-undersøkelsen. Denne gang skal OECD kartlegge lese- og læreevnen blant voksne. Undersøkelsen kan gi innsikt i hvordan ferdighetene og kompetansene påvirker den sosiale og økonomiske situasjonen både for enkeltindivid og for landene, forteller prosjektleder Elisabeth Rønning i Statistisk sentralbyrå (SSB).

I høst gjennomfører SSB den norske delen av undersøkelsen. 5 000 personer i alderen 16-65 år vil bli intervjuet. -Vi vil undersøke lese- og tallferdighetene deres, samt evnen til å løse oppgaver ved hjelp av PC. Undersøkelsen vil samle inn et vidt spekter av informasjon om menneskene i undersøkelsen, også hvordan de får brukt ferdighetene sine i arbeidslivet, hjemme eller i lokalmiljøet, opplyser Rønning.

-Hensikten med undersøkelsen er å måle ferdigheter og kompetanser som kreves av mennesker for å ta del i samfunnslivet og for at økonomien skal gå godt. Dataene som samles inn vil blant annet bli brukt av myndigheter og forskere i inn- og utland. Dette er helt ny kunnskap. Et av målene med undersøkelsen er å hjelpe myndighetene til bedre å forstå hvordan utdanning og opplæringssystemer kan utvikle disse ferdighetene, presiserer Rønning.

-Undersøkelsen skal gi internasjonalt sammenlignbare data som kan brukes til å analysere sammenhenger mellom en persons utdannings- og arbeidserfaring med deres arbeidsmarkedstilknytning og faktiske ferdigheter. Når resultatene foreligger i 2013 kan Norge sammenligne seg med blant annet Danmark, Sverige, Finland, Frankrike, Polen, USA, Japan og Australia, forteller Rønning


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer