Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe har sendt inn en interpellasjon til fylkesordføreren om drivstofftilbudet i Kristiansand Havn. -Kristiansand kommune mangler i dag forsyning av drivstoff til Kristiansand Havn og Kjevik flyplass grunnet manglende operative tankanlegg i Kristiansand Havn. Dette medfører at det må kjøres tankbiler fra Oslo for å fylle danskeferja - og tankbiler fra Rogaland for å fylle fly på Kjevik. Mener fylkesordføreren, som Demokratene, at det snarest må tas et initiativ for å få løst Kristiansand Havn sitt akutte behov - for raskest mulig å få på plass et tankanlegg for drivstoff i Kristiansand Havn, spør Kleppe.

Han viser videre til at i følge havnedirektør, Stein E. Haartveit, kan det ta flere år før Kristiansand Havn kan få løst sitt akutte behov for et drivstofftilbud til skipsfarten som anløper Kristiansand Havn. -Grunnen til dette er at Vest-Agder fylkeskommune må avklare og vurdere - om det skal etableres en kyststi i havna, uttrykker Kleppe.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. september 2011 | Skriv ut siden