Årsmøte i Tveit viltlag har sent søknad til fylkeskommunen om tillatelse til utsatt jakttid på elg. Søknaden begrunnes med lav kalveproduksjon. Avlsokser i området tilhørende laget, kommer i stor grad fra tilstøtende områder. Laget ønsker å se om en forskyvning i jakttiden vil gi lenger tid for bedekking av kyr og dermed økt produktivitet. Effekten skal måles og jevnlig evalueres. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø imøtekom i dag søknaden

. Det åpnes for innskrenket og utvidet jakt for elg for de deler av Tveit viltlag som ligger i Kristiansand kommune. Ny jakttid blir fra 12. oktober til 7. november.

Fra 1. januar 2010 ble ansvar og oppgaver knyttet til forvaltning av høstbare viltarter overført til fylkeskommunen. Dette omfatter blant annet å kunne utvide eller innskrenke jakttid for blant annet elg og hjort når det er særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov.

Vest-Agder fylkeskommune mener at en endring i jakttiden som det er søkt om er bra. Jakttiden utvides i bakkant av tidsrommet. For at det ikke skal være begrensende for allment friluftsliv, innskrenkes jakttiden tilsvarende i forkant. Dersom Tveit viltlag ønsker å videreføre ordningen utover 2011, bør en vurdere en søknad som samkjøres med resten av kommunen og nabokommuner. Kommunen/Tveit viltlag må informere om endringene som gjøres i jakttiden for elg.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. september 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer