Marnardal stasjon har dispensasjon til å drive som i dag fram til 2012. Etter det må den utbedres. Nå har Marnardal kommune fått informasjon om at stasjonen skal utbedres for flere millioner. Et endelig kostnadsoverslag er ikke fastsatt, men prosjektleder Sigurd Grønningsæter i Jernbaneverket har, i følge Lindesnes, signalisert at det kan være snakk om mellom 10 og 15 millioner. Det kan også være snakk om mer.

-Svært gledelig. Jeg synes dette er kjempegøy. Det er nå konkretisert at Marnardal stasjon skalHelge Sandåker bygges ut. Hva som skal skje med stasjonen, har vært et usikkerhetsmoment gjennom mange år. En så kraftig påkostning betyr at stasjonen er kommet for å bli, sierer ordfører Helge Sandåker til avisen.
Prosjektering er nettopp startet opp og skal være ferdigstilt til utgangen av 2012. Det foreligger foreløpig ikke ferdige tegninger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. september 2011 | Skriv ut siden