Norge har over en halv million innvandrere. Utdanningen til fire av ti innvandrere er imidlertid ukjent. Nå vil Statistisk sentralbyrå tette kunnskapshullet med en spørreundersøkelse, og det er viktig at innvandrerne deltar. I løpet av oktober vil om lag 218.000 innvandrere bosatt over hele landet få brev og spørreskjema tilsendt i posten. Statistisk sentralbyrå (SSB) har gode opplysninger om utdanning som er fullført i Norge, men mangler nesten alle opplysninger om utdanning som er fullført i andre land før innvandringen til Norge. Det er viktig å få styrket statistikken med denne kunnskapen.

Mulighet til å synliggjøre kompetanse
Tidligere studier har vist at mange innvandrere har jobber de er overkvalifiserte for. Ved å svare på denne undersøkelsen har innvandrere en unik mulighet til å synliggjøre i hele sin bredde hvilken kompetanse som finnes i det norske samfunnet. Mer kunnskap om innvandreres kompetanse gjør det mulig å iverksette bedre tiltak for inkludering.

Oppretter gratis svartjeneste
Personene som får tilsendt spørreskjemaet, kommer fra om lag 200 land. For å sikre at flest mulig svarer sender SSB ut skjema på hele ti språk. På Internett vil det også være skjema på mange språk.

SSB oppretter også egen svartjeneste med flere språk der den enkelte kan ringe gratis for å få hjelp til å svare, eller om de ønsker mer informasjon om undersøkelsen. Det er viktig at alle som får brev om undersøkelsen, svarer.

Relevante SSB–publikasjoner om utdanning og arbeid
Innvandring og innvandrere 2010 – kap. 3. UtdanningOverkvalifisering blant innvandrereLeger på lager

Se prosjektsidenUtdanning i utlandet


av Torkelsen, Jan H., publisert 20. september 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer
 • Mandal Vgs
  av jto, 08.10.19

  Ombygging av avdeling for hverdagslivstrening på Mandal videregående skole blir avklart i økonomiplanen

  Les mer