Fylkesutvalget uttrykker at Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bidra i et utviklingsarbeid knyttetBergstølhytta til videreutvikling av hovedturløypa og eiendommen. Det anbefales videre at Songdalen kommune reforhandler en leiekontrakt på 99 år, som har løpt siden 1958, leiekontrakten med grunneier slik at området kan sikres i et langsiktig tidsperspektiv til allmennhetens friluftsliv.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. september 2011 | Skriv ut siden