Statsråd Liv Signe Navarsete ønskjer å få innspel på kva som er dei største hindringane for nyetablerte bedrifter eller for å etablere ny verksemd. Difor set ho no ned eit eige gründerråd, Bland medlemmane i rådet er Sarita Sehjpal fra Kristiansand som vart kåra til årets grunder på Sørlandet i 2008. - Eg ønskjer å få gode og konstruktive innspel på korleis vi kan leggje tilhøva betre til rette for å få fleire gründerar i distrikta. Det rådet eg no har sette ned er satt saman av folk som nyleg har etablert eigen bedrift, og som har kjent på kroppen kva som er dei største hindringane, seier Navarsete.

- Kvart år blir det etablert om lag 50 000 nye bedrifter. Mange av desse forsvinn etter berre få år. Vi har også ein relativt liten del av gründerar som har ambisjonar om å etablere bedrifter som kan vere internasjonalt konkurransedyktige. Talet på kvinnelege gründerar er også lågare enn ønskjeleg, og det er truleg eit potensiale for fleire etablerarar blant innvandrarar i Distrikts-Noreg. Å omsetje idear til verksemder er avgjerande for å kunne auke verdiskapinga i Noreg. Det treng vi for å kunne vidareutvikle velferdssamfunnet vårt, seier statsråd Navarsete.

Rådet skal gje konkrete innspel med forslag til tiltak som kan vere realistiske å gjennomføre på kort og mellomlang sikt. Rådet skal vere ferdig i løpet av første kvartal 2012. Statsråd Liv Signe Navarsete skal sjølv leie rådet.

-Jeg har Indiske røtter og bruker de for alt det de er verd i mitt arbeid. Jeg har ikke hatt noen formell utdannelse eller erfaring i det jeg har startet opp, men drømmene, pågangsmotet, viljen og staheten til å få til ting har desto vært større. Jeg startet opp en indisk restaurant fredag den 13. januar 1995 - den første i Kristiansand. Den ble premiert med å være Norges beste kjøkken av Magasinet, Dagbladet oktober 2010. Jeg startet opp ferdigmatkonseptet Taste of India i 2005 som nå er representert i alle kjedene og som leverer til blant annet store hoteller som Plaza, flere kantiner, storkiosker, Kristiansand dyrepark. Firmaet eksporterer til Danmark og har levert på SAS sine flygninger fra København til New Dehli. Jeg åpnet restauranten Flavours of India i Arendal i 2010. Jeg har gått på par smell under denne reise,n men vist styrke ved å komme sterkere tilbake og ikke ha gitt opp, skriver Sarita Sehjpal i en egenprestasjon.


av Torkelsen, Jan H., publisert 2. september 2011 | Skriv ut siden