Fylkeskommunen startet nå søknadsrunden for ledige og nyopprettede drosjeløyver i Vest-Agder løyvedistrikt. Utlysningen gjelder løyver som blir ledige i Kristiansand kommune i perioden fra 10.september 2011 til neste utlysning 10.januar 2012. I Kristiansand er det to godkjente drosjesentraler, Taxi Sør AS og Agder Taxi AS. Søkere som ønsker å bli vurdert til løyver som blir ledige i denne perioden må sende inn søknad med alle nødvendige vedlegg innen 3. oktober 2011.

av Anne Siri Skomedal, publisert 12. september 2011 | Skriv ut siden