Fire elever fra Mandal videregående skole var fra 14. til 16. september i Trondheim på den 9. nasjonale uttakssesjonen for å representere Norge på en av de europeiske sesjonene senere i høst og til våren. Skolen har to ganger tidligere representert Norge i den internasjonale sesjonen. Elevene som var med på den nasjonale sesjonen fra Mandal i år var Marie Lohnås Nygaard, Victoria Fardal Kristoffersen, Tilde Martinsen og Thea Narvestad Ullebust. Disse fire gjorde en imponerende innsats under sesjonen og jobbet både dag og natt.

Europeisk ungdomsparlament er et rollespill hvor deltakerne i løpet av tre dager skal utarbeide resolusjoner om ulike politiske spørsmål fra internasjonal politikk. De arbeider i komiteer og skal forsvare resolusjonsforslaget sitt i en plenumsdebatt. Det hele foregår på engelsk.

Marie Lohnås Nygaard og Thea Narvestad Ullebust deltok i The commitee on industry, research

EYP Marie taler
Mari Lohnås Nygaard taler.
and energy. Denne komiteen tok for seg spørsmål knyttet til genteknologi og hvilke utfordringer dette gir. Victoria Fardal Kristoffersen og Tilde Martinsen jobbet i The committee on foreign affairs. Temaet her var hvordan EU skal forholde seg til utviklingen i Nord-Afrika og Midt-østen i det som kalles ”Den arabiske våren”. Utfordrende emner på høyt nivå med andre ord.

Det å være deltaker i en EYP-sesjon gir erfaringer på svært mange områder. Gjennom en omfattende team-building første dagen skal deltakerne settes i stand til å samarbeide så godt i komiteene sine at de klarer å produsere et felles resolusjonsforslag og forvare dette på en slik måte at de faktisk får flertall for det etter plenumsdebatten. I det hele tatt et arrangement med bratt læringskurve, hardt arbeid, mye moro og mange nye venner!

Vil du vite mer om EYP finner du alt på denne siden: EYP


av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden