Til tross for publikumsstengte dører i sommer, er det stor aktivitet i hovedbygningen på Gimle. Husets brannsikring oppgraderes vesentlig, og værelsene fylles med håndverkere og arbeidere.Over hele huset, i alle værelser fra loft til kjeller, skal det installeres et moderne vanntåkesystem og et nytt aspirasjonsanlegg. Samtidig skiftes store deler av det elektriske anlegget ut. Hensikten er å oppgradere brannsikringen vesentlig for å bevare Gimle for fremtiden. For at arbeidet skal utføres så skånsomt og sikkert som mulig i denne fredete bygningen, forutsettes det god planlegging og tilrettelegging. Et av tiltakene er å pakke ned og magasinere alle klenodier i husets værelser, opplyser Vest-Agder museet.

-Med en grundig dokumentasjon av værelsene og gjenstandene i forkant, sikrer vi oss at gjenstandene finner tilbake til sin opprinnelige plass når arbeidsfolkene avslutter arbeidet. Møblene blir i hovedsak værende i sine respektive rom, men de tildekkes og beskyttes. Arbeidsfolkene blir grundig satt inn i hvilke hensyn som må vises i dette unike hjemmet, og alt arbeidet gjøres under tett oppfølging av museet. På denne måten sikrer vi at bygningen og interiørene tas vare på etter beste evne. Men vi må innrømme at det kjennes underlig å tømme værelsene for gjenstander, skriver museet.
Gimle Gård herresalongen
Gimle Gård herresalongen er tildekket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. september 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer