Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut flere priser. I år dreier det seg om tre priser Fylkeskulturprisen, Frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge og Kulturminnevernprisen. Miljøprisen deles ut annethvert år og neste tildeling av den skjer i 2012. Prisvinnerne kåres ut fra forslag som kommer inn. Utdelingen av prisene, med unntak av Kulturminnevernprisen, foretas i forbindelse med fylkestingets samling i desember. Utdelingen av Kulturminnevernprisen legges normalt til det stedet hvor det aktuelle kulturminnet er lokalisert. Fristen for å sende inn forslag til kandidater er 1. oktober.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. september 2011 | Skriv ut siden