En ny rapport viser at tilbudet av høyhastighetsbredbånd blir stadig bedre i Norge. Vest-Agder er kommet svært langt. - Raskere bredbåndsforbindelser gir mulighet for mer fleksible arbeidsformer i arbeidslivet, økt verdiskaping og miljøgevinster, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud. Fornyingsdepartementet etablerer nå en midlertidig støtteordning for bredbåndsutbygging. Støtteordningen har en ramme på 15 millioner kroner og skal bidra til utbredelse av bredbånd i områder som i dag ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. Om lag 7000 husstander i landet mangler i dag et bredbåndstilbud, i følge rapporten. Midlene vil bli lyst ut som prosjektmidler i regi av Norges forskningsråd, og alle kommuner og fylkeskommuner i landet vil kunne søke.

Rapporten Bredbåndsdekning 2011 viser at 99,7 prosent har et grunnleggende bredbåndstilbud (0,64 Mbit/s båndbredde), 94 prosent har tilgang på minimum 4 Mbit/s, mens 67 prosent har tilgang til minimum 25 Mbit/s båndbredde. Rapporten er utarbeidet av Nexia på vegne av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

Bredbåndsdekningen i fylkeskommunene:

Båndbredde (nedstrøm/oppstrøm, Mbit/s)

Fylke

≥ 0,64/0,128

≥4/0,5

≥12/0,8

≥25/1

Akershus

100,0%

98%

83%

73%

Aust-Agder

100,0%

84%

71%

53%

Buskerud

99,8%

92%

78%

60%

Finnmark

98,9%

94%

73%

61%

Hedmark

99,7%

91%

59%

45%

Hordaland

99,8%

96%

79%

61%

Møre og Romsdal

99,4%

88%

71%

44%

Nordland

98,9%

88%

70%

51%

Nord-Trøndelag

99,1%

80%

63%

52%

Oppland

99,9%

96%

55%

39%

Oslo

100,0%

100%

97%

95%

Rogaland

99,9%

97%

89%

81%

Sogn og Fjordane

99,0%

83%

59%

27%

Sør-Trøndelag

99,5%

90%

80%

70%

Telemark

99,6%

93%

80%

70%

Troms

98,1%

83%

72%

62%

Vest-Agder

100,0%

89%

81%

67%

Vestfold

100,0%

98%

82%

75%

Østfold

100,0%

99%

79%

65%

Svalbard

100,0%

89%

84%

74%

Norge totalt

99,7%

94%

79%

67%

(Kilde: Nexia)

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. september 2011 | Skriv ut siden