Det er nå åpnet mulighet for oppreisning for personer som har vært utsatt for overgrep og/eller omsorgssvikt mens de var plassert i fylkeskommunale institusjoner i Aust-Agder eller Vest-Agder i perioden fra 1. januar 1993 til 31. desember 2003. SØKNADSFRIST ER 29. FEBRUAR 2012.Fylkeskommunene administrerer ordningen gjennom et felles sekretariat som gir informasjon, veileder søkere og er saksforberedende og innstillende organ til et oppreisningsutvalg som treffer den endelige beslutningen. Søkere må gjennom egenerklæring og/eller annen dokumentasjon sannsynliggjøre at de har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt etter at de med hjemmel i barnevernloven har blitt plassert i fylkeskommunale institusjoner.

Følgende fylkeskommunale institusjoner er omfattet av ordningen i hele eller deler av perioden:

Solholmen korttidshjem
Furuly barnehjem / Furuly ungdomshjem
St. Hansgården krise- og utredningsinstitusjon
Sørlandskollektivet
Base Vest
Tønnesbakken
Nyli gård barnehjem
Eikhaugen ungdomsinstitusjon
Kloppene / Aust-Agder ungdomssenter, inkludert underavdeling Oddenveien
Nes ungdomshjem
Volleveien
Lillehavn bo- og arbeidstreningssted 
Songvaar Base Camp

Her kan du laste ned:
Informasjonsskriv om oppreisningsordningen
Søknadsskjema

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. desember 2011 | Skriv ut siden