Helge Ødegård Hovland, er 27 år og en blid og utadvent ung mann, som lett kommer i kontakt med folk. Det vil trolig bli en viktig egenskap fordi han er det nye elev- og lærlingeombud (ELO) i Vest-Agder fylkeskommune.

Hva slags bakgrunn har du? Av utdanning er jeg adjunkt, men har masse erfaring med tillitsvalgtarbeid både da jeg var elev på videregående og på Universitetet i Agder hvor jeg var leder i Studentorganisasjonen i Agder i to perioder.

Hva gjør et elev- og lærlingeombud (ELO)? ELO er en person som gjennom jobben skal være en bidragsyter til elever og lærlinger i videregående opplæring innenfor opplæring av rettigheter og plikter, se til at elevene og lærlingenes stemme blir hørt i viktige prosesser som omhandler de, og en hjelpende kontaktperson innenfor klagesaker. I og med at ELO-stillingen er ny i fylkeskommunen ønsker jeg primært å bruke mye tid på å besøke skoler og bli kjent med både elever, lærlinger, lærere og skoleledelse. Det er viktig at jeg gjør meg selv godt nok kjent utpå skolene slik at jeg kan være den ressursen for elever og lærlinger som jeg ønsker å være. Jeg ønsker også å ha god kontakt med Elevorganisasjonen i fylket og sammen med dem gi elevrådene den opplæring og kompetanseheving de selv føler at de trenger.

Hvem kan kontakte deg og hvordan gjør de det?

Jeg er veldig opptatt av at jeg skal ha en lav terskel for kontakt. Ingen spørsmål eller meninger skal være for store, for små, for dumme eller for vanskelige til at de kan ringe eller ta kontakt med meg. Jeg er nok lettest å få kontakt med enten på telefon eller e-post som er helge.hovland@vaf.no eller 959 47 960. Jeg har også kontor på fylkeshuset som jeg med stor glede tar i mot besøkende på.

Hvorfor hadde du lyst på denne jobben?

Jeg er som person veldig engasjert, og har sett gevinsten av å være det. Derfor ønsker jeg å videreformidle viktigheten av det til elever og lærlinger i videregående opplæring om å bry seg om sin egen skole- og lærlingtilværelse. Jeg liker å formidle og å være i kontakt med mennesker. Derfor var denne stillingen midt i blinken for meg både når det gjelder personlige- og faglige kvaliteter. Jeg er en person som er smilende og utadvendt, noe jeg mener et elev- og lærlingombud skal være! Det gir også grobunn for en god dialog mellom alle parter innenfor videregående opplæring.

Helge Hovland blid elev- og lærlingombud
 Jeg er som person veldig engasjert, sier Helge Hovland nytt ELO i Vest-Agder.
Helge HovlandHelge Hovland, alvorlig

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer