Fylkesutvalget vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 480.000 kroner til Agderforskning til et to-årig prosjekt ”Regionalanalyse av Sørlandet”. Analysen er et delprosjekt av et nasjonalt prosjekt i regi av Norges Handelshøyskole ”Krise, omstilling og vekst”. Handelshøyskolen gjennomførte i perioden 2009-2010 et privat/offentlig finansiert forprosjekt som blant annet resulterte i en del spørsmål knyttet til utviklingen av norsk økonomi og økonomisk politikk. Dette har ledet til hovedprosjektet ”Krise, omstilling og vekst”.

Prosjektet er initiert og ledet av professor Victor Normann ved Norges Handelshøyskole. Det har som mål å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om årsaker, effekter og tiltak relatert til finanskrisen. Dette er kunnskap som kan benyttes i undervisningssammenheng og som vil være viktig for både offentlige og private aktører som søker å styrke den fremtidige konkurransekraften i norsk næringsliv.

Hovedprosjektet er vedtatt og vil starte arbeidet knyttet til industri og næringsliv på Sørlandet. Prosjektet vil involvere forskere fra Norges Handelshøyskole, Samfunns- og Næringsforskning, Universitetet i Agder og Agderforskning. Det vil bli finansiert av både private og offentlige aktører i inntil fem år.

I denne forbindelse er det et ønske om å gjennomføre en regionanalyse av Sørlandet med fokus på kunnskapsintensitet, omstillingsevne og den regionale samarbeidsmodellen. Det vil også bli gjennomført en regionanalyse av Vestlandet med et noe annet fokus.

Bakgrunnen for henvendelsen til Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner er at man vurderer å utvide analysen til også å inkludere mer informasjon knyttet til samspillet mellom private og offentlige aktører, og hvordan det offentlige best kan tilrettelegge for videre vekst i regionen.

Fylkesutvalget satte som forutsetning for at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 480.000 kroner at Aust-Agder fylkeskommune bevilger 320.000 kroner


av Torkelsen, Jan H., publisert 27. september 2011 | Skriv ut siden