På norsk initiativ publiserer OECD for første gang tall som gjør det mulig å sammenligne gjennomføring i videregående opplæring i ulike land. Det skjer gjennom den årlige undersøkelsen Education at a Glance, og tallene viser at Norge ligger under gjennomsnittet for de 19 landene som har levert statistikk. Det er særlig på yrkesfaglige programmer Norge har store utfordringer.Gjennomsnittet av landene som deltar i undersøkelsen har en grad av fullføring som ligger ti prosentpoeng over Norge. På tross av de svake gjennomføringstallene for yrkesfag klarer Norge likevel å produsere relativt mange kandidater med fagbrev hvert år. Dette skyldes at voksne i Norge har gode muligheter til å fullføre videregående opplæring, ikke minst gjennom praksiskandidatordningen.

Det er norske myndigheter som har tatt initiativ til at Education at a Glance også må sammenlikne tall over gjennomføring i videregående opplæring. Undersøkelsen viser at det i Norge er 57 prosent på videregående nivå som gjennomfører opplæringen på normert tid, og at dette øker til 71 prosent to år etter normert tid. Flere OECD-land klarer å få godt over 80 prosent gjennom videregående opplæring to år etter normert tid. Norge ligger nær landgjennomsnittet for gjennomføring på studiespesialiserende programmer, men betydelig under for yrkesfagene.

Education at a Glance viser at rekrutteringen til høyere utdanning i Norge nå øker, etter å ha stagnert i mange år. Tallene i Education at a Glance 2011 kommer hovedsakelig fra skoleåret 2008-2009 og fanger dermed ikke opp den økte studentveksten i forbindelse med finanskrisen. Fra og med opptaket høsten 2009 til og med denne høstens opptak har antallet plasser som tilbys økt med over 12 000.

Lenke til Education at a Glance: www.oecd.org/edu/eag2011Lenke til sammendrag


av Torkelsen, Jan H., publisert 16. september 2011 | Skriv ut siden