Forslag til regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei er en viktig plan for landsdelen. Planen har som mål både å sikre levekårene til verdens sydligste villreinstamme, slik Norge er forpliktet til etter Bern-konvensjonen, og legge til rette for næringsutvikling og gode levekår for dem som holder til i de 18 kommunene som omfattes av planen. Se planforslaget her.

Planen omfatter deler av Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark fylker og er utarbeidet av fylkeskommunene og de 18 berørte kommunene.
tre reinsdyr på vinterfjelletVillreinen har en sentral plass i norsk natur, det er et dyr som er sårbar for forstyrrelser. Den bruker leveområdene syklisk og trenger derfor store arealer. I planforslaget har en foreslått ulike soner med retningslinjer for å sikre villreinens leveområder for framtiden.

Fjellområdene skal forvaltes som landskap, der kultur- og naturressurser, næringsmessig utnytting og friluftsliv sikres. 

Det er utarbeidet et forslag til hvordan planen skal følges opp.

Planforslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill og merkander er 15. november 2011. Høringsuttalelsene sendes til Rogaland fylkeskommune v/ prosjektleder John Jastrey, PB 130, 4001 Stavanger.
Høringsmøte
Det vil bli arrangert høringsmøte 20. oktober på Revsnes Hotell i Byglandsfjord. Møte er åpent for alle. Påmelding gjøres på e-post til John Jastrey  eller på mob. 41312654 innen 10. oktober. På møte vil en presentere planforslaget og det åpnes for spørsmål og kommentarer. I tillegg vil det bli en presentasjon av merkeprosjektet av villrein (GPS prosjektet).
Saksfremstilling og vedtak til offentlig ettersyn.

av Bjørg Hellem, publisert 22. september 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer