Han skriver videre: ”-Utfallet av folkeavstemningen bekrefter det fylkeskommunens og medias opinionsundersøkelser har vist: Et klart nei-flertall samlet, men et ja-flertall i alle kommuner med grense mot Vest-Agder. Flere kommuner vil nå søke overgang til Vest-Agder. Dette innebærer at folkeavstemningen ikke avslutter prosessen, men at fylkestinget får nye utfordringer.

Etter fylkesrådmannens syn er det neppe tenkelig at regjeringen vil flytte en eller flere kommuner over fra Aust-Agder til Vest-Agder. En slik reduksjon av fylket vil medføre at den resterende del av fylket ikke blir bærekraftig. Aust-Agder er allerede nr. 17 av 19 fylker målt i folketall.

Derfor vil regjeringen stå overfor to muligheter etter at utredningen(e) om grensejusteringer evt. er gjennomført:

1. Av hensyn til å opprettholde et bærekraftig Aust-Agder avslås søknadene om
grensejustering.

2. Ettersom store deler av Aust-Agder primært ønsker en sammenslutning, sekundært en grensejustering, går regjeringen til det skritt å foreslå at fylkene slås sammen.

Den situasjonen som har oppstått gir fylkestinget en strategisk utfordring.”

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden