Så langt i forhåndsstemmeperioden har cirka 250 000 velgere forhåndsstemt. Av disse er det ca. 14 000 velgere i forsøkskommunene som har forhåndsstemt elektronisk via Internett. Den ordinære forhåndsstemmegivningen startet onsdag 10. august. Det er i kommunene fra mandag 29. august til og med torsdag 1. september også mottatt rundt 12 000 stemmer fra velgere som tilhørere andre kommuner.

Det er kommunene som tar imot forhåndsstemmer. Velgere kan forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet. Stemmer som blir avgitt i en annen kommune enn den man er registrert i manntallet, sendes til velgerens hjemkommune.
Velgerne kan forhåndsstemme frem til og med fredag 9. september. Valgdagen er mandag 12. september. I tillegg er det også valg i 195 kommuner søndag 11. september.
Forsøk med elektronisk stemmegivning gjennomføres i følgende ti kommuner: Bodø, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og Ålesund.

I følgende kommuner gjennomføres forsøk der 16- og 17-åringer kan avgi stemme til kommunestyrevalget: Austevoll, Gjesdal, Grimstad, Hamar, Hammerfest, Kautokeino, Kåfjord, Luster, Lørenskog, Mandal, Marker, Namdalseid, Osen, Porsgrunn, Re, Sigdal, Stavanger, Tysfjord, Vågå og Ålesund.
For mer info om valget, se www.valg.no


av Torkelsen, Jan H., publisert 2. september 2011 | Skriv ut siden