Vest-Agder-museet beskriver situasjonen på Setedalsbanen på sin nettside slik: ”Den siste tiden har forholdet mellom Vest-Agder-museet og Setesdalsbanens Venner tilspisset seg. Saken dreier seg om gjensidige forventninger som er vanskelige å innfri. Administrasjonen i Vest-Agder-museet har full tillit til de ansatte ved museumsjernbanen og det arbeidet som utføres der. Det er usikkert hva resultatet av denne tilspissingen kan bli. En mulig løsning er å oppheve konsolideringen mellom Vest-Agder-museet og Stiftelsen Setesdalsbanen.”

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2011 | Skriv ut siden