Fire partier ville fått økt representantantall i fylkestinget om skolevalget legges til grunn. Høyre ville øke fra dagens seks til ni. Fremskrittspartiet ville fått åtte representanter mot sju nå. Sosialistisk Venstreparti ville doble fra en til to. Partiet Rødt, som nå ikke er i fylkestinget, ville blitt representert med en.

Tre partier ville beholde sitt nåværende antall representanter. Det gjelder Arbeiderpartiet med sju, Venstre med to og Pensjonistpartiet med en.
Tre partier ville fått nedgang. Kristelig Folkeparti ville fått fire representanter basert på skolevalgresultatet. Partiet har i dag åtte representanter. Senterpartiet ville fått en mot to i dag. Demokratene har en representant nå. Skolevalget ga ikke partiet nok stemmer til at det ville bli å finne i det nye fylkestinget.
Les resultatoversikten fra skolevalget her.
Skolevalgresultater-2011-i-

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden