Vest-Agder fylkeskommune har deltatt i et internasjonalt samarbeidsprosjekt om innovativ framsynsplanlegging som skal bidra til utvikling av bærekraftige næringsklynger rundt Nordsjøen. Prosjektet heter Innovative Foresight Planning for Business Development (IFP) og er en del av EU sitt INTERREG-program. I prosjektet har til sammen seks regioner fra fem land samarbeidet: Stavangerregionen, Agder, Midtjylland, Nord-Nederland, Nord-Tyskland, og Skottland.

På Agder var det tre strategiske næringer som skulle utvikles: Leverandører rettet mot offshore vind-bransjen i Nordsjøen (hovedfokus på NODE-klyngen), høyteknologi (hovedfokus på Digin-nettverket) og mat (hovedfokus på prosjektet Lokal mat fra Agder).

IFP-prosjektet har resultert i nyttig internasjonal nettverksbygging, nytenkning både i det offentlige og i næringslivet på Agder, og i spennende strategi-arrangementer både på regionalt og internasjonalt nivå. IFP-prosjektet bidro blant annet til dannelse av Ventus offshore, et nettverk av bedrifter som skal posisjonere seg mot offshore vind-sektoren (se www.ventusoffshore.com), og Digin-nettverkets søknad til det nasjonale Arena-klyngeprogrammet. I tillegg ble også arbeidet med Regionplan Agder 2020 koblet mot IFP.

Prosjektet avsluttes i år, og på torsdag, 22. september blir det sluttkonferanse i Stavanger. Deltakelsen er gratis, og det er mulig å melde seg på via denne lenken: http://www.greaterstavanger.com/final-conference-foresight-planning

Keynote speaker på konferansen er næringsklyngeeksperten Dr. Christian Ketels. Ketels er medlem på professor Michael Porter’s Institute for Strategy and Competitiveness på Harvard Business School.

Dessuten kommer Kjell O. Johannessen fra NCE NODE til å orientere om klyngeutvikling i praksis, pluss at de viktigste resultatene fra IFP-prosjektet blir presentert.

Klikk her for mer info om konferansen og herfor detaljert program.

Ytterlige informasjon om IFP kan også fås på prosjektets nettside http://www.foresightplanning.eu/.
NSRP_logo_basic_rgb_72dpi

av Macdonald, Cheryl / Birnbrich, Manuel, publisert 15. september 2011 | Skriv ut siden