Bakgrunnen for de nye grepene er et politisk ønske om å styrke departementets satsing på kollektive transportløsninger. - Vi kan ikke vegbygge oss ut av transportutfordringene i de store byene. Allerede nå er kapasitetsproblemene store, og befolkningsveksten vil fortsette. I byområdene må det satses på kollektive løsninger. Derfor ønsker jeg å legge til rette for at kollektivtransporten får en tydeligere rolle i den langsiktige transportplanleggingen, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.

Tidligere i år ble arbeidet med jernbanesaker lagt til en egen avdeling i Samferdselsdepartementet. Nå skal ansvaret for utvikling og forvaltning av politikk for kollektivtransport og jernbane ligge i samme avdeling. Også ansvaret for regelverket for yrkestransport skal ligge her.
Den nye avdelingen får navnet Kollektivtransport- og baneavdelingen, og skal ledes av ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen. Organiseringen vil tre i kraft så snart det lar seg gjøre rent praktisk i løpet av høsten - målet er 1. november.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer