Bakgrunnen for de nye grepene er et politisk ønske om å styrke departementets satsing på kollektive transportløsninger. - Vi kan ikke vegbygge oss ut av transportutfordringene i de store byene. Allerede nå er kapasitetsproblemene store, og befolkningsveksten vil fortsette. I byområdene må det satses på kollektive løsninger. Derfor ønsker jeg å legge til rette for at kollektivtransporten får en tydeligere rolle i den langsiktige transportplanleggingen, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.

Tidligere i år ble arbeidet med jernbanesaker lagt til en egen avdeling i Samferdselsdepartementet. Nå skal ansvaret for utvikling og forvaltning av politikk for kollektivtransport og jernbane ligge i samme avdeling. Også ansvaret for regelverket for yrkestransport skal ligge her.
Den nye avdelingen får navnet Kollektivtransport- og baneavdelingen, og skal ledes av ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen. Organiseringen vil tre i kraft så snart det lar seg gjøre rent praktisk i løpet av høsten - målet er 1. november.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer