Danske Liselotte Lyngsø, sa nylig på Skagerrak-konferansen at fremtidig vekst var: ikke mer, men bedre. Vi lever i et samfunn med materiell bulimi og trenger ikke mer og flere ting, men bedre løsninger, mente Lyngsø. For å få til det må enn stille de gode spørsmål. F. eks hva ønsker enn å få til, hva er intensjonene? Hvordan få det til…. Hvorfor? Da kan enn finne svar på hva som vil gjøre verden bedre og ikke bare gi mer av det vi allerede har mer enn nok av. Tilstedet på Den felles norsk-svenske-danske-konferansen var både politikere og folk fra asministrasjonen i Vest-Agder fylkeskommune.

Liselotte Lyngsø mente dessuten at for å være en god entreprenør og innovatør, må enn lytte høyere. Med det mener hun at enn gjennom å observere og forstå meningen med ting og situasjoner, kan enn finne bedre løsninger.

Ferie som eksempel

Birken_Elgåsen Vi har vært gjennom en historisk tid da vi brukte kroppen mye og det derfor var kroppen som trengte ferie – f. eks slikke sol på en strand i Syden. Deretter brukte vi hodet og feriene fikk et veldig aktivt innhold. Nå er vi på vei inn i en tid der sjelen trenger ferie. For å forstå hvilke typer ferie-produkt som nå trengs må enn kunne stille gode spørsmål, men også observere og lære hvordan samfunnet er rundt oss.

Bedre - ikke mer er løsningen.

Et kan for eksempel bety at det vi mennesker trenger er ikke å eie ennå flere ting, men ha tilgang til mer. Hvorfor skal vi kjøpe og eie en dyr kjole hvis vi bare skal bruke den en eller to ganger. Kanskje vi heller kan leie eller låne. For det vi trenger er tilgang til kjolen ikke eierskap. Før startet enn med hva som var mulig teknologisk og fant så problemet som kunne løses. I dag kan vi få til nesten hva som helst teknologisk og bør heller spørre hva er problemet eller utfordringen eller det som trengs å forbedres. Med andre ord vi må begynne med de gode spørsmålene og finne meningen. Da kan f. eks en brukerbegrensning bli en fordel og ikke et hinder, avsluttet Liselotte Lyngsø

av Macdonald, Cheryl, publisert 19. september 2011 | Skriv ut siden