Stortingets fremste næringspolitikere kommer til Sørlandet for å se på utfordringer og muligheter i en av landets mest spennende og nyskapende næringsregioner. Næringskomiteen kommer til Sørlandet tirsdag 27. september. De starter i Lyngdal, og når de reiser tilbake til Oslo torsdag kveld har de fått se og oppleve både prosessindustrien, oljeserviceindustrien og opplevelsesindustrien på Sørlandet. I tillegg vil de også ha fått et innblikk i hva som skjer av nyskapning innen primærnæringene i landsdelen.

-Det er veldig verdifullt for oss å få anledning til å presentere landsdelens muligheter for alle de

Siri Mathiesen
Siri Mathiesen
sentrale næringspolitikerne på Stortinget. Næringslivet i regionen har skapt store verdier de siste tiårene, og mulighetene i fremtiden er minst like store. Men vi er avhengig av at politikerne som bestemmer rammebetingelsene for næringslivet faktisk ser og forstår hva som er viktig for bedriftene, sier regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder.

Næringskomiteen starter i Lyngdal der fylkesmennene i både Aust- og Vest-Agder vil fortelle om særtrekk ved skog- og jordbruk i regionen, blant annet med vekt på bioenergi.

Senere går turen til Kristiansand og Elkem hvor konsernsjef Helge Aasen i Elkem vil gi sine vurderinger av situasjonen og utfordringene. Eydenettverkets styreleder Jorunn Gislefoss fra GE Healthcare og Øyvind Stenstad fra Xtrata vil presentere prosessindustrien i landsdelen.

Fra møtet med Eyde-nettverkets mange spennende virksomheter, går turen videre til Dyreparken i Kristiansand hvor næringskomiteen skal se nærmere på utbyggingsplanene som er godt i gang og ellers den generelle reiselivssatsingen i regionen. Komiteen rekker også et besøk innom kulturhuset Kilden.

Torsdag går turen videre til Arendal hvor de blant annet skal besøke shippingbedriften OSM og oppleve regionale NODE-bedrifter fra sjøsiden når det inviteres til båttur til Eydehavn. Komiteen får også et innsyn i noe av nyskapningen på Sørlandet gjennom presentasjonen av Flumill.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden