Tordenskjolds gade 20 finner du i Bygada på Vest-Agder museet, Kristiansand. Husene som står her, er flyttet fra Kvadraturen og er alle bygd før den siste store bybrannen i 1892. Her finner man hus fra ulike samfunnslag. Tordenskjolds gade 20 var en liten arbeiderbolig og har en grunnflate på bare 39 kvadratmeter. I tillegg til at huset var lite, vendte gavlsiden ut mot gaten. Dette var uvanlig. Huset er laftet i furu, men har liggende panel på utsiden. Det er bakveggen på dette som nå har blitt malt.

Når en historisk bygning skal males, er det mange hensyn som må tas. Som alle andre hus må det vaskes, skrubbes og skrapes før første malestrøk tas, men der stopper likheten. Hvordan skal huset vaskes og skrapes, hva slags maling skal brukes og hvordan skal det påføres? Når på året bør arbeidet utføres?

Tordenskioldsgate_20_bakvegg
Slik så huset ut før malingen kom på.
Tidspunkt for når man skal male er viktig. Siden det er helt nødvendig at huset er tørt, bør arbeidet utføres på vårparten eller første halvdel av sommeren. Her startet prosessen helt i begynnelsen av juli. Når huset skal vaskes og skrubbes, må det gjøres med en forsiktig hånd. For å få vekk mest mulig smuss, brukes det kraftvask i vannet. Dette kan kun gjøres hvis man skal male etterpå. Etter vaskingen og skrubbingen, må det tørkes helt før malerkosten tas fram.

Historien til husene er viktig og metodene museet bruker er tilnærmet autentiske med datidens maleteknikker. Nå som da brukes linolje til å male med. På Tordenskjolds gade 20 har vi valgt å bruke fargen engelsk rød. I første strøk, som grunnes på bart treverk, blandes 20 prosent White spirit sammen med linolja. Malingen påføres i tynt lag. Det er derfor de første strøkene med maling tynnes ut med White spirit. Lag nummer to har 5 prosent White spirit blandet med malingen, mens det siste strøket er rein linolje.
Det males til sammen tre tynne strøk med linolje. Dette er en møysommelig prosess. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Mellom hvert strøk må malingen være helt tørr og man må minst vente 48 timer før malingen har tørket.

Siden vi har fulgt alle disse retningslinjene, kan vi med hånden på hjertet si at huset er malt i henhold til det som er historisk riktig, og vi kan si oss fornøyd med resultatet.

av Tekst og bilder av Eva Aa Lia, publisert 9. september 2011 | Skriv ut siden