1. juni i år trådte de nye rutesystemene for skipstrafikk utenfor Sørlandet og Vestlandet i kraft. Systemene har vist seg å fungere godt. Nye kart fra Kystverket viser at tankskipstrafikken er blitt flyttet i god avstand fra vestlands- og sørlandskysten etter innføringen av nye rutetiltak. -Nå er mer av risikotrafikken flyttet ut fra kysten. Det reduserer sannsynligheten for ulykker og oljeutslipp, og bidrar til å øke tryggheten for kystbefolkningen og beskytter naturen mot forurensning, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

De nye rutesystemene er i all hovedsak lagt utenfor territorialfarvannet og gjelder for alle tankskip og andre fartøy på 5 000 bruttotonn eller mer, som går i transitt langs norskekysten eller i internasjonal trafikk til eller fra en norsk havn.
-Med nye seilingsleder går de store skipene lengre til havs, og rutesystemene er lagt i god avstand til fiskeri- og petroleumsaktivitet og sårbare områder. Vi har på denne måten ivaretatt hensynet til berørte interesser på en god måte, sier Lisbeth Berg-Hansen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. september 2011 | Skriv ut siden