I følge Agderposten sine nettsider og avisutgave 8. september 2011 fremkommer det i debatten om fylkessammenslutningen at ” Storebror i vest er ikke flink med pengene…..”. Lignende utsagn er også fremført tidligere fra ulike hold under debatten om fylkessammenslutningen. I følge økonomisjef, Lise Solgaard, er fakta rundt Vest-Agder fylkeskommunes økonomi imidlertid :• at vi i 2009 hadde det beste resultatet av alle fylkeskommuner i landet (Kilde: regnskapsundersøkelse fra KS)• at vi i 2010 var blant de beste fylkeskommuner økonomisk sett (Kilde: regnskaps-undersøkelse fra KS)• at vi i 2012 vil ha tilnærmet lik gjeldsgrad (7.200,- kr per innbygger) som Aust-Agder fylkeskommune (7.300,- kroner per innbygger) (Kilde: informasjonsbrosjyre om fylkessammenslutningen)

• at vi på enkelte områder har noe ulik prioritering enn Aust-Agder fylkeskommune, men driver vår fylkeskommune helt i tråd med de politiske føringer og vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i vårt fylke, avslutter Lise Solgaard, Økonomisjef i Vest-Agder fylkeskommune.

av Macdonald, Cheryl, publisert 8. september 2011 | Skriv ut siden