I dag er det en gledens dag, at Hestmanden er flytedyktig og på vei til publikum etter mange år i dokk her på Bredalsholmen. Det er investert mye for å få DS Hestmanden restaurert og klar til å ligge ved kai. Kulturminner og kulturlandskap har ingen markedspris, og det er vanskelig å dokumentere at det er en lønnsom satsing å ta vare på slike. Men kulturminner er en kilde til opplevelse, kunnskap og bruk, og i noen tilfelle også verdiskapning og næringsutvikling. Men ofte er det også slik at det må sies å være en forpliktelse å ta vare på kulturarven – i dette tilfelle det eneste skipet som i dag er igjen av Nortraships-flåten. Et unikt minnesmerke og del av vår stolte sjøfartshistorie, sa fylkesordfører Thore westermoen da DS Hestmanden ble sjøsatt i helgen.

Han viste til at Hestmanden en stiftelse og at Vest-Agder fylkeskommune da ikke er ansvarlig for Hestmanden-prosjektet, men fylkeskommunen har ved flere anledninger likevel tatt et betydelig ansvar. I år har for eksempel Vest-Agder fylkeskommune etter oppfordring fra riksantikvaren, gått med i et økonomisk spleiselag for å få fullført restaureringsarbeidet. Spleiselaget er en garanti på 13 millioner kroner og et tilskudd fra fylkeskommunen på 4 millioner kroner. -Jeg er stolt og glad over at fylkeskommunen har medvirket i en positiv og viktig sak, sa fylkesordføreren.

-Det er også en gledelig dag for Bredalsholmen Veteranskipsverft at flytedokka nå blir frigjort og kan utnyttes til andre oppdrag som bidrar til å opprettholde skipsverftet her og fullføre den omstillingsprosess som er godt i gang. VAF har stor omsorg for bedriften.

-Det er også viktig å formidle krigens historie til nye generasjoner. Jeg er glad for at StiftelsenHestmanden for full damp Arkivet har sagt ja til å ta ansvar for formidlingsarbeidet av norske krigsseileres historie fra både 1. og 2. verdenskrig. Det er viktig å hedre krigsveteranene, også på denne måten. Hestmanden er krigsseilernes nasjonale minnesmerke.

-Det mangler bare en ”liten” ting for at dette skal bli en varig suksess: nemlig tilstrekkelig finansiering av drift, vedlikehold og formidling av Hestmanden. Jeg er informert om at dette dreier seg om rundt 3 millioner kroner til drift og formidling, og cirka 2 millioner kroner til vedlikehold per år. Både Vest-Agder og Kristiansand har gitt tilsagn om sin andel, 50 prosent til drift og formidling. Nå forventer vi at det er avsatt tilsvarende beløp i statsbudsjettet for 2012. Vedlikehold av veteranskipet er i utgangspunktet et statlig ansvar – og vi venter på tilsagn fra Miljødepartementet og Riksantikvaren om dette, sa Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i går inn for å videreføre en ordning for bibliotektransport som ble igangsatt i 2008. Det ble den gang inngått avtale med en transportør gjeldene i to år med opsjon på forlengelse i et år. Bibliotektransportordningen omfatter alle kommunene i begge fylkene, Universitetet i Agder og Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Ut i fra tilbakemeldingene fra de deltakende bibliotek konkluderes det med at transportordningen har vært en stor suksess. Bibliotekene i Agder er nå i mye større grad enn før, en del av et samhandlende nettverk som drar nytte av hverandres innhold til det beste for publikum.

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer