• Universell utformingspris til Mandal kommune
  av Torkelsen, Jan H., 31.10.11

  Tilgjengelighetstiltak for rullestolsbrukere på bussene fungere bra

  Les mer
 • E39-arbeidene mellom Fardal og Osestad i gang
  av Torkelsen, Jan H., 21.10.11

  Fylkesutvalget stiller seg bak fellesuttalelse om konseptvalgutredning for E39 Søgne – Ålgård

  Fylkesutvalget stilte seg i dag bak en felles uttalelse vedrørende en konseptvalgutredning for E39...

  Les mer
 • Fylkesutvalget opptatt av å få utredet trafikkbegrensende tiltak i Kristiansandsregionen
  av admin, 20.10.11

  Fylkesutvalget opptatt av å få utredet trafikkbegrensende tiltak i Kristiansandsregionen

  Da fylkesutvalget i dag behandlet konseptvalgutredningen for fremtidens trafikksystem i...

  Les mer
 • Vil ha fylkeskommunen med på sjøfartsmuseum i Farsund
  av Torkelsen, Jan H., 20.10.11

  Fylkeskommunen vil ha endret plan for opprusting av fylkesvegen gjennom Farsund sentrum

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjorde det i dag klart at fylkeskommunen ikke kan godta...

  Les mer
 • Forventer vesentlig økning i statlige veibevilgninger
  av admin, 20.10.11

  Slottevegen i Songdalen blir fortsatt en kommunal veg

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag at en kommunal veg på strekningen...

  Les mer
 • Går inn for å bidra med 28 millioner kroner til Skråveiutbygging i Farsund
  av Torkelsen, Jan H., 19.10.11

  Vegparsell i Borhaug overføres fra fylkeskommunen til Farsund kommune

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at en parsell på 50 meter på fylkesveg...

  Les mer
 • Flere passerer bommene i Listeregionen
  av Torkelsen, Jan H., 19.10.11

  Fortsatt trafikkøkning i bomstasjonen på Kvinesheia

  Lister Bompengeselskap har nå klar septembertallene for trafikken i bomstasjonene. I forhold til...

  Les mer
 • Fylkestinget går inn for at tunnelprosjektet på Hidra kan startes innen årsskiftet 2013/2014
  av Torkelsen, Jan H., 18.10.11

  Høring om utslippstillatelse for fylkesvei 469 Hidra landfast

  På vegne av Vest-Agder fylkeskommune skal Statens vegvesen Region sør bygge en undersjøisk tunnel...

  Les mer
 • Ubrukte midler fra Vigeland bru gir asfalteringsfinansiering til fylkesvegstrekning i Hægebostad
  av Torkelsen, Jan H., 17.10.11

  Regn har forsinket arbeidene på Vigeland bro

  De siste månedenes regnvær har gjort at det vil ta lengre tid enn forutsatt å få gjennomført...

  Les mer

Dyrere for fylkeskommunen å vedlikeholde fylkesveger

Statistisk Sentralbyrå presenterer nå en byggekostnadsindeks hvor det går frem at kostnadene til drift og vedlikehold av veger steg med 7 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år....

av Torkelsen, Jan H., 14.10.11

Sats sterkere på kollektivtrafikken i byområdene, oppfordrer KS

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett lagt inn 400 millioner kroner innenfor veksten i frie inntekter til fylkeskommunene som skal gi økte muligheter til veivedlikehold. De senere årene har...

av admin, 11.10.11

Kraftig trafikkvekst med togene i Vest-Agder

Trafikken med togene i Vest-Agder er i kraftig vekst. Fra å være nærmest glemt for ti år siden er stasjonene gjenfunnet i bygdene som ofte kalles ”dalstrøka innafor”. Pendlerforening, næringsliv og...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.11

Nytt tilsyn med infrastrukturen på offentleg veg snart på plass

- Eit nyoppretta statlege vegtilsyn er på plass i første halvdel av 2012. Regjeringa føreslår å løyva 11,2 millionar kroner til tilsynet i 2012. Vegtilsynet skal føra tilsyn med veginfrastrukturen, ei...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.11