• Fylkeskommunen tilbyr Songdalen kommune finansielt og faglig samarbeid om utvikling
  av Torkelsen, Jan H., 20.10.11

  Fylkeskommunen positiv til samfunnsdelen i kommuneplan for Songdalen

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag samfunnsdelen av et utkast til...

  Les mer
 • Landskaps- og friluftslivsinteresser viktige når Nodelandsheia Øst utbygges
  av Torkelsen, Jan H., 19.10.11

  Innsigelser til arealdel av kommuneplanforslag for Sogndalen

  Songdalen kommune har oversendt kommuneplan for Songdalen 2011-2015 til fylkeskommunen for offentlig...

  Les mer
 • Friluftsliv for alle - Tur på hjul!
  av Lassen, Bård Andreas, 18.10.11

  Regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse – melding om oppstart og høring av planprogram.

  Vest-Agder fylkeskommune har satt i gang prosessen med å lage en regional plan for idrett,...

  Les mer
 • Kristiansand og Opland Turistforening har skiftet navn og satser bredere
  av Torkelsen, Jan H., 30.09.11

  Kristiansand og Opland Turistforening har skiftet navn og satser bredere

  5. januar neste år er det 125 år siden Kristiansand og Opland Turistforening staret sin virksomhet....

  Les mer
 • Fylkeskommunen er opptatt av å bidra til at Flekkefjord utvikler seg til et aktivt regionsenter
  av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

  Fylkeskommunen er opptatt av å bidra til at Flekkefjord utvikler seg til et aktivt regionsenter

  Flekkefjord kommune har lagt forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig...

  Les mer