De arkeologiske registreringene langs riksvei 41 ved Hamresanden ble påbegynt i uke 40. Det er Vest-Agder fylkeskommune ved fylkeskonservatoren som er ansvarlig for registreringene. Rike funn andre steder på Hamresanden gjør at forventningene er store til hva registreringene vil kunne avdekke. Så langt har man ikke funnet noe, men de mest interessante områdene i nærheten av Hamresanden senter er ikke undersøkt enda. Statens vegvesen følger spent med, utfallet av registreringene er viktige for den videre saksgangen for planene for gang- og sykkelveg langs strekningen.

Det gjøres registreringer i en bred korridor som dekker både opprinnelig planforslag og alternativt forslag der stranda ikke foreslås utvidet, skriver Statens vegvesen på nett.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. oktober 2011 | Skriv ut siden