Fylketinget i Aust-Agder godkjente tirsdag en fremforhandlet avtale om fordeling av regionalt ansvar for driftstilskuddene til Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand. I februar 2011 ble det behandlet sak om omdanning av det interkommunale selskapet Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS. Frem til da hadde dette vært et selskap primært innrettet mot realiseringen av et byggeprosjekt, og tiden var kommet for å restrukturere selskapet til å ha ansvar for driften av det ferdigstilte teater- og konserthuset i Kristiansand. Fylkestinget i Vest-Agder behandler avtalen 25. oktober.

En ny selskapsavtale er blitt utarbeidet. De to opprinnelige eierne av selskapet, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune, inviterte i den forbindelse Aust-Agder fylkeskommune og Grimstad kommune til å bli med på eiersiden av det ”nye” driftsselskapet. Aust-Agder fylkeskommune gikk i februar 2011 inn som deltaker med 12 prosent eierandel.

Samlokaliseringen av teater, opera og musikkvirksomhet gir et etterlengtet løft for de tre virksomhetene Agder Teater, Opera Sør og Kristiansand symfoniorkester. Selskapets drift finansieres av statlig og regionalt tilskudd, samt egne driftsinntekter.

Det er de enkelte deltakernes tilskudd som nå er behandlet av fylkestinget. Etter en overgangsfase vil Aust-Agder fylkeskommune ha en tilskuddsforpliktelse på 10 prosent til symfoniorkesteret. Tilskuddet til operaen vil være på 20 prosent. Sammen med Arendal og Grimstad kommune vil Aust-Agder fylkeskommune yte 20 prosent av tilskuddene til teateret. Fylkeskommunen tar et utvidet regionalt ansvar og sikrer at Arendal og Grimstad ikke får vekst i sitt tilskudd utover 2012-nivå.

Med denne tilleggsavtalen er de viktigste, formelle organisatoriske og juridiske forholdene på plass med hensyn til etableringen av ”nye” Kilden Teater- og Konserthus.

Kilde: www.austagderfk.no


av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden