Fylkestinget i Aust-Agder behandlet i går å resultatet av folkeavstemningen om ett Agder og besluttet å ta resultatet til etterretning. På fylkeskommunens nettside fremgår det at fylkestinget understreket behovet for videreutvikling av samarbeidet på Agder og at regionplan Agder 2020 er det viktigste redskapet i denne sammenheng. Den rådgivende folkeavstemningen om ett Agder, som ble avviklet ved lokalvalget 2011, viste en klar overvekt av nei-stemmer i fylket med 65 prosent nei-stemmer og 32 prosent ja-stemmer. Utfallet av folkeavstemningen bekrefter det fylkeskommunens og medias opinionsundersøkelser har vist: Et klart nei-flertall samlet, men et ja-flertall i alle kommuner med grense mot Vest-Agder.

I oppslaget på fylkeskommunens nettside pekes det på at flere kommuner har nå søkt overgang til Vest-Agder. Dette innebærer at folkeavstemningen ikke avslutter prosessen, men at fylkestinget får nye utfordringer, uttrykkes det.

av admin, publisert 19. oktober 2011 | Skriv ut siden