Den 3. oktober var første dag på jobb for ny direktør ved Vest-Agder-museet, John Olsen. - Jeg ser veldig fram til å komme i gang med arbeidet og bli bedre kjent med de ansatte og organisasjonen, sier Olsen. Det var i vinter Olsen fikk tilbudet om, og takket ja til, stillingen som direktør ved Vest-Agder-museet. Nå har han avviklet oppsigelsestiden ved Gudbrandsdalsmusea, hvor han tidligere var direktør, samt et par måneder permisjon knyttet til at familien for en tid tilbake økte fra tre til fire.

- På en måte hadde det vært godt å kunne startet opp tidligere, og jeg skal ikke nekte for at det tidvis har kriblet litt i fingrene etter å komme i gang, sier han, men samtidig har det også vært nyttig å i en periode følge museet og Vest-Agder fra utsiden, gjennom media og ulike nettoppslag. Refleksjonene jeg har gjort meg i denne perioden tror jeg har vært nyttige og vil jeg ta med meg inn det videre arbeidet.
Helt med blanke ark startet han likevel ikke opp. For å oppleve driften av museet i den perioden avdelingene er mest synlige for publikum, hadde han et ønske om å besøke museumsavdelingene i løpet av sommeren, noe han sier han hadde et stort utbytte av. - Da syntes jeg det var naturlig å introdusere meg for avdelingslederne først, og hadde derfor et møte med ledergruppa allerede i mai, sier Olsen. Også i høst har han hatt noen gjesteopptredener knyttet til styremøte og informasjonsmøter knyttet til ulike prosjekt museet er involvert i.
Framover nå vil jeg bruke tid på å bli godt kjent med organisasjonen, de ansatte og de ulike avdelingenes muligheter, ambisjoner og utfordringer. Allerede i neste uke er det fellesmøte med alle ansatte, og så starter runden i de ulike avdelingene. I tillegg synes jeg det er viktig å gjøre meg kjent med de organisasjonene og institusjonene som museet samarbeider med. Jeg har stor tro på samarbeid på tvers av regioner og på tvers av fagdisipliner, sier Olsen.
Olsen sier at han selvfølgelig har gjort seg opp en del tanker om museet, driften og arbeidet framover. - I tillegg har jeg også med meg erfaringer fra arbeidet som direktør ved Gudbrandsdalsmusea og som prosjektleder for flere prosjekter – kanskje kan noen løsninger vi fant der, også fungere her i sør. Jeg tror derfor at jeg kan bidra positivt til den videre utviklingen av museet. Samtidig går jeg til dette arbeidet med en stor ydmykhet i forhold til de store og varierte faglige kvalifikasjoner alle de ansatte besitter, samt for det arbeidet som er lagt ned ved avdelingene gjennom mange, mange år. Før jeg kommer med noe «faglig program» eller fanesaker vil jeg derfor bruke tid og krefter på å bli best mulig kjent med organisasjonen.

av Gunhild Aaby, publisert 13. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer