Flekkefjord kommune har lagt forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn. Kommunen har valgt følgende satsingsområder for årene fremover: Flekkefjord i det regionale bildet, næringsutvikling og samferdsel, barn og ungdom, byutvikling, Flekkefjord som bokommune og turisme. Da fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel areal og miljø behandlet planprogrammet onsdag uttrykte utvalget at hovedsatsingsområdene representerer viktige temaer for utvikling av Flekkefjordsamfunnet. Områdene er langt på vei i tråd med Regionplan Agder 2020, men det fokuseres mindre på levekår og folkehelse. Det foreslås at disse aspekter flettes inn i de valgte områdene. Fylkestinget behandler også saken 25. oktober.

Hovedutvalget mener planprogrammet er godt egnet som styringsverktøy for planprosessen. Når det gjelder medvirkning er programmet imidlertid noe uklart og i denne forbindelse gis råd om å trekke barn og unge med etter anbefalt metode. Hovedutvalget mener videre at antall utredninger bør reduseres. Hvordan utredningsarbeidet skal organiseres og gjennomføres bør videre omtales.

Hovedutvalget viser til at Vest-Agder fylkeskommune har stedsutvikling som satsingsområde og vil

Trøngsla, Flekkefjord
Motiv fra Trøngsla
samarbeide faglig og økonomisk angående utvikling av Flekkefjord by. Fylkeskommunen er opptatt av å bidra til at Flekkefjord utvikler seg til et aktivt regionsenter.

Hovedutvalget mener det er behov for å problematisere og utrede følgende temaer og at dette presiseres i planprogrammet:
-Konkretisere begrepet regionsenter
-Konsekvenser ved å utvikle Trøngsla i forhold til bysentrum
-Overordnet infrastruktur - trafikk gjennom sentrum
-Levekår/folkehelse
-Flekkefjordbanen i turistsammenheng

Kommuneplanens samfunnsdel skal synliggjøre de langsiktige linjene for utvikling av Flekkefjord-samfunnet frem mot 2023. Gjennom kommuneplanen skal overordnede utviklingsretninger avklares som skal følges opp med mål og strategier. Samfunnsdelen skal videre være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Videre skal kommuneplanen inneholde et handlingsprogram som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig.
Flekkefjord by_banner

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer