Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjorde det i dag klart at fylkeskommunen ikke kan godta et planforslag for utbedring av fylkesvei 43 gjennom Farsund sentrum. Det ble samtidig uttrykt at fylkeskommunen ønsker å få til en løsning som kan vedtas lokalt og regionalt, det vil si som fylkeskonservatoren kan godta og som er god nok veiteknisk. Fylkeskommunen mener derfor at det fremlagte planforslag må omarbeides og legges ut på ny høring. Hovedutvalget utpekte hovedutvalgsmedlemmene: Kåre Glomsaker (Frp), Helge Sandåker (Ap) og Bente Birkeland (H) til å forhandle med Farsund kommune om den videre planlegging, prioritering og framdrift i saken. Fylkeskommunen tar initiativ til et snarlig møte med Farsund kommune om saken.

Statens Vegvesen har i lang tid arbeidet med reguleringsplanen for opprusting av fylkesveien gjennom Farsund sentrum, som er siste del av Listerpakken. Forslaget ble behandlet av teknisk utvalg i Farsund kommune i juni. Statens Vegvesen har sendt planen ut til høring med frist for merknader innen 30. august. Fylkeskommunen har ikke klart å gi uttalelse i saken innen fristen og har bedt både Statens Vegvesen og Farsund kommune om utsettelse. De holder seg strengt til høringsfristen, selv om saken ble sendt til høring 27. juni og store deler av høringsfristen var sommerferien.

Vest-Agder fylkeskommune har likevel valgt å ta den tiden som trengs for å få en skikkelig behandling i fylkeskommunen. Det er en fylkesvei som skal utbedres, og det er helt avgjørende at fylkeskommunen og Farsund kommune blir enige om den planen som veien skal utbedres etter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer