Kommunal Rapport skriver torsdag at EFTAs kontrollorgan ESA har avvist en klage fra Den norske Forleggerforening. Foreningen mente fylkeskommunenes samarbeid om produksjon av digitale læremidler, gjennom Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA), representerer ulovlig statsstøtte. Forfatterforeningen hevder at offentlig midler brukes til produksjon av gratis læremidler, som konkurrerer med læremidler fra kommersielle forlag. ESAs konklusjon i saken innebærer at elever i videregående fortsatt skal kunne få digitale læremidler produsert av fylkeskommunene selv.

«Utvikling av digitale læremidler faller inn under definisjonen av offentlig utdanning, som er et offentlig ansvar. I tillegg er NDLA en integrert del av den offentlige forvaltningen og tilbyr tjenester gratis til norske skoleelever», heter det i kjennelsen fra ESA.
Alle fylkeskommuner unntatt Oslo samarbeider i NDLA om å forsyne den videregående skolen med gratis digitale læremidler.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. oktober 2011 | Skriv ut siden