Fylkesutvalget stilte seg i dag bak en felles uttalelse vedrørende en konseptvalgutredning for E39 Søgne – Ålgård utarbeidet av Vest Agder fylkeskommune i samarbeid med administrative representanter fra Kristiansand kommune, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Dalanerådet, Listerregionen, Lindesnesregionen, Knutepunkt Sørlandet og Næringslivets infrastrukturutvalg. I uttalelsen påpekes det at hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen generelt må legges til grunn for ny E39 på strekningen. Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen straks kan bygges som firefelts vei og planlegges som en møtefri vei. Europaveien skal ikke være en lokalvei. Det understrekes at E 39 Søgne-Ålgård er en viktig del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim.

Fylkesutvalget uttrykker i sitt vedtak at infrastrukturen i regionen i dag er til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele regionen.

Konseptvalgutredningen for E39 Søgne – Ålgård omfatter mulige strategier for å møte transportnettbehovet på strekningen fram mot år 2040. Det er utarbeidet etter en bestilling fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen, og skal danne grunnlag for regjeringens beslutning om videre planlegging. Konseptvalgutredningen er utført som et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Region sør, Statens vegvesen Region vest og Jernbaneverket.

Konseptvalgutredningen er tilgjengelig på http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e39sognealgard

Fylkestinget avgir Vest-Agder fylkeskommunes endelige uttalelse 25. oktober.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer