På vegne av Vest-Agder fylkeskommune skal Statens vegvesen Region sør bygge en undersjøisk tunnel mellom fastlandet og Hidra i Flekkefjord kommune. I den forbindelsesøker vegvesenet om tillatelse til utslipp av vann fra tunnel i anleggs- ogdriftsfasen. Vannet planlegges sluppet ut i sjøen i Hidrasundet. Tunneldrivingen vil resultere i store mengder med sprengstein. Steinmassene skal brukes til å fylle ut for en rundkjøring i sjøen ved Kunes (Hidraside), samt en utfylling i sjøen ved Kvellandstrand (landside).

Aktuell forurensning
Aktuelle problemstillinger er spredning av partikler ved dumping og utslipp av vann fra tunneldrivingen. Driftsfasen vurderes å ha vesentlig mindre belastning på resipienten (Hidrasundet med områdene rundt) enn anleggsfasen.
Søknad og frist for uttalelse
Søknaden med vedlegg er lagt ut som PDF dokumenter under. Nærmere opplysninger om søknaden kan fås ved henvendelse til senioringeniør Bjørn Wattne Østerhus ved Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen.
Eventuelle uttalelser til søknaden bes sendes Fylkesmannen innen 11. november elektronisk til postmottak@fmva.no eller som post til Fylkesmannen i Vest-Agder, Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand.
Uttalelsene vil bli vurdert av Fylkesmannen i forbindelse med behandling av søknaden.

Relaterte dokumenter:
FV469 - mudring, dumping og utfylling (PDF/Adobe Reader-fil - 34,5 MB)
FV469 - mudring, dumping og utfylling - søknad (PDF/Adobe Reader-fil - 169,4 kB)
FV469 - Utslipp av vann fra tunnel i anleggs- og driftsfasen (PDF/Adobe Reader-fil - 20,8 MB)
FV469 - Utslipp av vann fra tunnel i anleggs- og driftsfasen - søknad (PDF/Adobe Reader-fil - 106,6 kB)
Kontaktperson:
Bjørn Wattne Østerhus, Tlf. 38 17 66 71/ Mob. 952 21 343

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer