Foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet viser at på landsbasis har mer enn 1500 flere søkere fått godkjent lærekontrakt så langt i år sammenlignet med samme tid i fjor. Oversikten viser at 65,2 prosent av alle søkere med lærefag som aktivt ønske var formidlet per 1. september 2011. - Økningen i antall søkere som har fått godkjent lærekontrakt er positiv, og det er positivt at kommunene står for 84 prosent av lærekontraktene innen helse og sosialfag, sier Sigrun Vågeng på KS nettsider.

Samtidig er det viktig med felles innsats for å øke antall læreplasser ytterligere. KS er derfor positiv til at Kunnskapsdepartementet i statsbudsjettet legger vekt på arbeidet med samfunnskontrakt for flere læreplasser og ikke har opprettholdt fokuset på rettighetsfesting av læreplasser.

KS er også positiv til videre samarbeid med myndigheter og partene om utforming av innhold i en kontrakt for å sikre framtidens behov for faglært arbeidskraft.


av Torkelsen, Jan H., publisert 11. oktober 2011 | Skriv ut siden