Sørlandets Europakontor og Vest-Agder fylkeskommune ved kulturseksjonen planla og gjennomførte nylig en studietur til Brüssel for rådgivere i det nasjonale nettverket som forvalter en statlig tilskuddsordning fra IMDI (integrasjons og mangfoldsdirektoratet). I tillegg til fylkeskontaktene var fire deltakere med fra direktoratet - 24 personer til sammen. Studieturen strakk seg over tre dager med et tett program, både med interne seminar, informasjon om EU og Norges rolle i Brüssel og fagseminar om integrasjon. Et besøk på et internasjonalt hus, FOYER, var et konkret og godt eksempel på hva som blir gjort i Brüssel by for det flerkulturelle miljøet i arbeidet med opplæring, arbeidstrening, sosiale tiltak og aktiviteter. Der var det også blant annet et spesielt program for Rom-folket.

I programmet inngikk informasjon om Norges representasjon i Brussel og Norges forhold til EU

Studietur til Brussel A
Deltakere fra Finnmark, IMDI, Sør-Trøndelag, Telemark og Hedmark på det intyernasjonale huset FOYER.
gjennom EØS avtalen ved informasjonsrådgiver Miriam Stackpole Dahl. EUs asyl-, flyktning- og innvandringspolitikk ved ble presentert av migrasjonsråd Magne Holter.Deltakerne fikk videre høre om utfordringer med et multikulturelt Brussel og flerkulturelt arbeid/politikk i Brüssel kommune ved direktør Eric de Jonge. Informasjonsråd Tore Grønningsæter er alltid klar og tydelig, og spennende å høre på. Han sa noe om EFTA- og EU-programmet hvor norske aktører kan delta. Thomas Huddleston presenterte organisasjonen Migration Policy Group. Alle deltakerne fikk også møte sitt eget regionskontor som representerer deres fylke.

For nettverket er disse samlingene viktige for å utveksle erfaringer og stille spørsmål til arbeidet en jobber med i det daglige. Noen får bruke 10 prosent av arbeidstiden til dette, andre har 100 prosent eller mer. Integrasjonspolitikk har derfor ulik vekt i fylkene. Men målet er en mer enhetlig satsing. Det vil bli pekt på dette i ny stortingsmelding om integrering og inkludering som kommer til våren.

Studietur til Brussel
Agder-representantene Inga Lauvdal (t.v) og Nils Andre Gundersen, sammen med Silje Solvang og Bodill Agasøster fra Sørlandets Europakontor i Brüssel.

av Inga Lauvdal/Jan Torkelsen, publisert 25. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer