Jernbaneforaene i Norge bestemte tidligere i år, etter initiativ fra Jernbaneforum Sør, at de ville lage en felles rapport om jernbanens utvikling i Norge sett fra et regionalt ståsted. Rapporten er nå ferdig og har fått navnet ”Modernisert jernbane – På sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling i Norge”. Rapporten er ment å supplere et utvalg som statsråd Kleppa har nedsatt for å se på fremtidens jernbane i Norge og som skal levere sin rapport 1. november i år. Jernbaneforaenes rapport ble overlevert Kleppa i dag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2011 | Skriv ut siden