KS ønsker velkommen til en konferanse om universell utforming i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Konferansen vil vise eksempler på hvordan kommuner og fylkeskommuner jobber med universell utforming. Konferansen markerer samtidig FNs dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Målgruppen for konferansen er politiske og administrative ledere i kommuner og fylkeskommuner, fagfolk innen universell utforming, representanter fra de funksjonshemmedes organisasjoner og representanter fra statlige aktører.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. oktober 2011 | Skriv ut siden