av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2011 | Skriv ut siden

Leser søker bok har nå inngått samarbeidsavtaler med alle fylkeskommunene i landet. Fylkeskommunen forplikter seg til å koordinere Bok til alle-satsingen i fylket, og arbeide for at flest mulig folkebibliotek blir Bok til allebibliotek, og tilbyr tilrettelagt litteratur.

Et samarbeid med Leser søker bok innebærer også at Leser søker bok bistår fylkesbiblioteket med å utvikle regionale kompetanse- og motivasjonstiltak med vekt på kunnskap om tilrettelagte bøker og formidling av disse. For å sikre at svake lesere over hele landet har et lesetilbud, er det helt avgjørende at bibliotekene har disse bøkene i sine samlinger.

Samarbeidsavtalen følger opp hovedmålet i fylkesstrategien for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder 2008 - 2011; "Vest-Agder fylkeskommune og fylkesmannen i Vest-Agder skal være pådrivere for å skape et inkluderende samfunn for alle, som forhindrer unødvendige samfunnsskapte barrierer og søker økt tilgjengelighet og universell utforming på alle områder."