-Dette er første konferanse av sitt slag i verden, sa leder for lærerutdanningen på Universitetet i Agder Birte Simonsen da hun i dag åpnet et stort seminar om lyttevennprosjektet i Vest-Agder. Etter hvert som den ene etter den andre innleder og foredragsholder hadde fremført sine budskap og historier ble det klarere og klarere bekreftet at lyttevennprosjektet har en svært positiv effekt på flere plan. Det bidrar til at elever i skolen utvikler langt bedre ferdighet og mestring når det gjelder høylesing og forståelse av innhold. Det gir lyttevennene, som er pensjonister, en meningsfull anledning til å bruke sine evner, erfaringer og livsvisdom på en individ- og samfunnsnyttig måte. Det beriker undervisningsmiljøet og bygger bro og gjensidighet mellom generasjoner. Videre gir det elever fra andre nasjonaliteter god hjelp.

Nestleder i Kirke-, utdannings og forskningskomiteen på Stortinget Dagrunn Eriksen uttrykte da

Dagrunn Eriksen KrF
Dagrunn Eriksen, KrF
hun åpnet konferansen at lyttevennprosjektet er med å oppfylle skolens målsetninger. -Å lese er å bli tatt med ut i både den virkelige verden og fantasiverden. Lesing utvider vår horisont. Den verdifulle ferdigheten som ligger i det å kunne lese trenger vi for å utvikle oss. Det er nyttig og viktig å invitere lyttevenner med i dette. Vi trenger de eldres erfaringer og kompetanse. Vi har behov for at noen er med å åpne for verdien som ligger i å overføre, kunnskaper, erfaringer og livsvisdom, sa Dagrunn Eriksen.

Ti år gamle Tordis Drivenes fra Vennesla synes det er gøy å ha lesevenn. -Lesevenner er veldig snille og det føles trygt å være sammen med dem om å lese. De hjelper oss når vi leser feil eller det er ord vi ikke forstår. De hjelper oss å skjønne innholdet bedre. Det er gøy å lese for andre enn bare for lærerne, fastslo hun.

Hennes mor Karin Drivenes har også opplevd prosjektet positivt. -Jeg har opplevd at lesing har fått både økt fokus og status. For eleven har det medvirket til økt mestringsopplevelse. Eleven får økt kunnskap gjennom å bli forklart og dermed forstå mer om det som leses. Gjennom prosjektet er lesing blitt fremhevet som en god og viktig ting - en ting som har verdi i seg selv, sa hun.

I Flekkefjord har en hatt god erfaring med prosjektet og utviklet et godt samarbeid mellom eldrerådet, frivillighetssentralen og byens skoler. Marianne Hafte fra frivillighetssentralen påpekte viktigheten av et godt samarbeid hvor en har klargjort roller, rutiner og oppfølging. Hun formidlet også erfaringer fra pensjonister som har vært lyttevenner: -Det å være lyttevenn er som en vitamininnsprøyting, sier en. Jeg lærer stadig noe nytt og får frisket opp min egen kunnskap om planeter og annet som de leser om, sier en annen. -Dette har jeg gledet meg til i 30 år, sier atter en annen. Og eldrerådsleder Johan Sunde, som selv var på talerstolen, sa det slik: - Ingen bør kvie seg for å ta et oppdrag som lyttevenn. Det er gøy!

Dagrun Eriksen - Tor Peersen - Tordis Drivenes - Karin Drivenes
Stortingsrepresentant Dagrunn Eriksen, prosjektleder Tor Peersen, skoleelev Tordis Drivenes og foreldrerepresentant Karin Drivenes.


av Torkelsen, Jan H., publisert 14. oktober 2011 | Skriv ut siden