I arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2014-2023 har Samferdselsdepartementet hatt flere dialogmøter med norsk næringsliv. Disse møtene er nå oppsummerte i en rapport som samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har fått overlevert. - Skal regjeringa lukkast med å betra infrastrukturen, er det viktig å lytta til dei som bokstavleg talt har ”skoen på” Oppsummeringa fortel om konstruktive dialogmøte og nyttige innspel i arbeidet med ny Nasjonal transportplan, sier Kleppa i forbindelse med overleveringen.

av admin, publisert 28. oktober 2011 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)