Kunnskapsdepartementet vil sette i gang en nasjonal kandidatundersøkelse for fagkoleutdanning. – Vi vil finne ut i hvilken grad folk med fagskoleutdanning finner arbeid, og om de opplever at de har fått kunnskap som passer til arbeidet. Resultatene blir viktige for å gjøre fagskoleutdanning enda bedre og mer relevant, sier statsråd Tora Aasland. Kunnskapsdepartementet vil også bruke informasjonen fagskolene har rapportert inn i år til å utarbeide en aller første tilstandsrapport for fagskoleutdanningen. Rapporten vil gi en oppdatert situasjonsbeskrivelse over norsk fagskoleutdanning. De siste årene er det utarbeidet en tilsvarende rapport for høyere utdanning.

- Dere representerer et mangfoldig tilbud av utdanninger som samfunnet er helt avhengige av. Mange av dere utdanner briljante kandidater som får viktige roller i samfunnet. Dere er viktige skoler i det norske utdanningslandskapet, sa statsråd for forskning og høyere utdanning under gårsdagens NOKUT-konferanse for fagskoler i Ålesund.

Statsråden sier også at Kunnskapsdepartementet vil gjennomgå lov- og forskriftsverket for fagskoleutdanningen i løpet av 2012. - Hensikten er blant annet å vurdere behovet for et mer utfyllende regelverk for studentrettigheter. I dag er både opplæringslova og universitets- og høyskoleloven mye fyldigere på dette punktet enn fagskoleloven, sier hun.

Tora Aasland åpnet NOKUTs årlige fagskolekonferanse i går.

Talen kan leses her.


av Torkelsen, Jan H., publisert 20. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer